Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Polskojęzyczne Forum.

Moderator: Jaro

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-09-17 21:39, Thursday

Tunis

Waszyngton na krótko bo na jedną misję wysyła nas do rejonu Afrykańskiego, a konkretnie do Tunezji w celu przejęcia kontroli nad Tunisem i Bizertą z rąk resztki armii Kadafiego obalonego kilka lat temu. Wywiad ocenia, że większość z tych sił to głównie piechota, lecz ostrzega także przez możliwością użycia przez nich Scudów. Dowództwo również przesyła testową grupę myśliwców F-22 Block 35 w którym inwestuje w dodatki. Bardzo się przyda ten nowoczesny sprzęt w kolejnych misjach.

Początek tak jak w poprzednich misjach polega na zdesantowaniu i założeniu przyczółka. To zadanie Delty i ogniowego wsparcia z niszczycieli. Przeprowadzam tę część szybko i sprawnie, a siły przeciwnika wysłane by mnie powstrzymać przestają istnieć. Kolejnym krokiem jest skierowanie całych sił na Tunis. Tu również bez problemów. Przy okazji oczyszczam okolice z pozostałości wroga. Całkowita przewaga w powietrzu pozwala też na bardzo błyskawiczną reakcję po zlokalizowaniu pozycji dwóch jednostek Scudów, które na szczęście nie zadają mi strat. W końcu trzeci etap operacji to zdobycie i utrzymanie trzech kolejnych miast, Bizerte na północy, Medjez el Bab na zachodzie oraz Enfidaville na południu. Wysyłam po jednej brygadzie na cel. Pod koniec misji pojawiają się na odcinku południowym i zachodnim kilka grup posiłków dla armii wroga, trochę czołgów, artylerii samobieżnej oraz doświadczonej piechoty, lecz nie zmienia to wyniku całości i odnoszę kolejne zwycięstwo.

Washington for a short time, because for one mission, sends us to the African region, namely Tunisia, in order to take control of Tunis and Bizerta from the hands of the remnants of Gaddafi's army deposed a few years ago. Intelligence estimates that most of these forces are mostly infantry, but they also warn against their possible use of Scuds. The command also sends a test group of F-22 Block 35 fighters in which it invests in additions. This modern equipment will be very useful in future missions.

The beginning, just like in previous missions, is about desantting and establishing a bridgehead. This is Delta's job and the fire support from the destroyers. I carry out this part quickly and efficiently, and the opponent's forces sent to stop me are gone. The next step is to direct all your strength to Tunis. Here also without problems. By the way, I clean the area of ​​enemy remains. The total advantage in the air also allows you to react very quickly after locating the positions of two Scud units, which, fortunately, do not deal any losses to me. After all, the third stage of the operation is to capture and hold three more cities, Bizerte in the north, Medjez el Bab in the west, and Enfidaville in the south. I am sending one brigade per target. At the end of the mission, several groups of reinforcements for the enemy army appear in the southern and western sections, some tanks, self-propelled artillery and experienced infantry, but this does not change the overall result and I win another victory.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
--
Campaign score: 1935 * Average: 74

..
Current scenario: Tunis, VH prestige is 80 , All map prestige is: 340
Army cost: 27759 , Current prestige is 903
Prestige available on map yet is 0 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 16
AI stance is Aggressive Using map: 1092
if BV: +1800, Old Europe , cap disabled, 15 turns prestige: 137
if V : +900, Old Europe , cap disabled, 15 turns prestige: 137
if TV: +150, Old Europe , cap disabled, 15 turns prestige: 137
Ls: Loss , turn prestige: 137

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1359 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 72 kill , 0 pp - U:001 [+48 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1814 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 75 kill , 0 pp - U:004 [+26 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 856 exp , USA , 8/10 , 39 kill , 744 pp - U:009 [+24 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1529 exp , USA , 3/10 , Devastating Fire , 75 kill , 1992 pp - U:011 [+28 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 636 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 27 kill , 648 pp - U:018 [+21 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 559 exp , USA , 9/10 , 22 kill , 648 pp - U:019 [+17 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 3 bars , 346 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 648 pp - U:028 [+8 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1040 exp , USA , 10/10 , 123 kill , 1320 pp - U:007 [+51 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1062 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 80 kill , 1320 pp - U:014 [+45 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 4 bars , 471 exp , USA , 10/10 , 35 kill , 1320 pp - U:029 [+56 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 563 exp , USA , 10/10 , 12 kill , 588 pp - U:013 [+6 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 787 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 22 kill , 948 pp - U:005 [+14 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 775 exp , USA , 10/10 , 19 kill , 948 pp - U:008 [+44 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 596 exp , USA , 8/10 , Influence , 12 kill , 948 pp - U:016 [+20 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 682 exp , USA , 6/10 , Fire Discipline , 11 kill , 948 pp - U:017 [+38 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 4 bars , 403 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , Support, 5 kill , 1632 pp - U:021 [+49 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 4 bars , 415 exp , USA , 10/10 , Resilience , 8 kill , 876 pp - U:025 [+35 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 3 bars , 397 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 876 pp - U:027 [+34 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 510 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 1104 pp - U:012 [+6 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 364 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 1104 pp - U:020 [+3 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 264 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 1104 pp - U:026 [+5 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1244 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 48 kill , 0 pp - U:006 [+50 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1575 exp , USA , 10/10 , Support, 38 kill , 0 pp - U:010 [+49 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1677 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 58 kill , 0 pp - U:015 [+133 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 3 bars , 319 exp , USA , 10/10 , Support, Special Munition, 5 kill , 0 pp - U:031 [+169 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 970 exp , USA , 6/10 , Aggressive Attack , Support, 27 kill , 0 pp - U:002 [+61 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1614 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 41 kill , 0 pp - U:003 [+136 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 123 exp , USA , 10/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 633 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:022 [+56 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 593 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 21 kill , 2217 pp - U:023 [+58 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 630 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:024 [+54 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:547 TNK:64 RCN:43 AT:67 FLAK:35 FORT:89 ATY:121 AD:74 FTR:48 TB:39 LB:5 SUB:3 DD:6 CV:1 CRs:17 Total: 1159
Lost : INF:20 RCN:3 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 TB:1 CRs:1 Total: 37

BV 25
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 7099 exp, 323 kill, 4680 pp Average: 1014 exp, 46 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 2573 exp, 238 kill, 3960 pp Average: 858 exp, 79 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 563 exp, 12 kill, 588 pp Average: 563 exp, 12 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 4055 exp, 81 kill, 7176 pp Average: 579 exp, 12 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1138 exp, 20 kill, 3312 pp Average: 379 exp, 7 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 4815 exp, 149 kill, 0 pp Average: 1204 exp, 37 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2707 exp, 68 kill, 1392 pp Average: 902 exp, 23 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1856 exp, 63 kill, 6651 pp Average: 619 exp, 21 kill, 2217 pp
* Summary: * 31 Units * 15 Leaders Total : 24806 exp, 954 kill, 27759 pp Average: 800 exp, 31 kill, 895 pp


Player 1 USA has 34 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 3
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 5
Lotniskowiec : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-09-23 20:53, Wednesday

Old Europe

Witamy w Starej Europie. Witamy Armię Rosyjską na nizinnych terenach Polski, która dokonała błyskawicznego uderzenia z obszaru Białorusi i wtargnęła głęboko w linie obrony NATO. Siły obronne te które pozostały są nieliczne i resztki wycofały się na Śląsk. Tu rozegra się decydująca bitwa. Z dostępnych środków wzmacniam jedynie lotnictwo, które będzie się mierzyć z bardziej doświadczonym wrogiem z lepszą technologią niż poprzedni przeciwnicy. Początkowa sytuacja nie jest zachęcająca. Strefa rozstawienia jest położona daleko od linii frontu przynajmniej o kilka tur odległości. Siły aux są reprezentowane przez połączoną dywizję NATO składającą się z brygady pancernej Bundeswehry i brygady zmechanizowanej Wojska Polskiego. Te siły od razu wysyłam w kierunku głównej osi natarcia, do Lublicna. Inne siły raczej sojusznicze raczej są zbyt skromne i będą pełnić funkcję garnizonu albo będą opóźniać siły rosyjskie. Na początku też moje siły powietrzne raczej nie będą się angażować w walki powietrzne ze względu na fakt posiadania przez Rosjan wyrzutni przeciwlotniczych, w ostateczności będę atakować samoloty kiedy będę pewny, że nie będą potem widoczne w polu wzroku jednostek.

Zaczynam. Plan jest taki by pozwolić Rosjanom, którzy dysponują kilka brygad przynajmniej, zagłębić się w nasze terytoria jednocześnie by ich siły się podzieliły na kilka grup. Dzięki temu będę je pojedynczo eliminować. Swoje siły wysyłam tak, jedną brygadę do Opola, druga i trzecia w kierunku Lubliniec by zaatakowały z flanki. Tymczasem komandosi z Delty będą spokojnie czekać i wyczekiwać momenty kiedy będą mogli przejąć VH i wyeliminować stanowiska przeciwlotnicze albo baterie Iskanderów. Rosjanie przechodzą do ataku. Już na starcie zajmują Kluczbork i Lubliniec po uprzednim pokonaniu obrońców. Najbardziej swe siły koncentrują na wschodzie. Tam się kierują moje siły aux i po kilku turach dochodzi do pierwszych poważnych walk, które przeradzają się w krwawe walki o utrzymanie pozycji nad rzeką Mała Panew. Artyleria gra tu główną rolę bo pozwalać kontrować prawie każdy atak. Jest ciężko. W międzyczasie udaje mi się zestrzelić dwie jednostki samolotów wroga, które nieopatrznie wleciały poza zasięg widzenia swoich sił. Po dwóch albo trzech turach w końcu docierają moje siły do punktów docelowych. W końcu bo sytuacja nie jest dobra. Awangarda sił rosyjskich dociera pod Opole wspierana przez desant spadochroniarzy. Na wschodzie próbują flankować polsko-niemieckie oddziały. Powoli zaczyna brakować Leopardów w batalionach pancernych, a straty w innych batalionach też nie wyglądają kolorowo. Rosjan zaś przybywa.

Teraz zaczyna się druga faza bitwy gdzie powoli zyskuję przewagę i przechodzę do kontrofensywy. Po zniszczeniu kilkunastu T-72 i T-90, wielu też jednostek piechoty odzyskuję Lubliniec. To podziałało na wroga i teraz rzuca większość swych sił na ten kierunek. Tylko na to czekałem bo zaplecze frontu teraz pozostaje puste. Okupuję się na linii rzeki Lisowarta i czekam na przeciwnika. Dochodzi do kolejnych krwawych walk i starć, gdzie znów artyleria pełni główną rolę w obronie. W pewnym momencie rosyjskie siły próbują znów flankować i teraz pojawiają się na zachód od Lublinca. Niszczę je. Międzyczasie walki też trwają pod Opolem ale tam jest o wiele łatwiej. Podciągam i MGM-140 ATACMS prawie na linie frontu, rozpoznaję teren lotnictwem. Ok, obrona przeciwlotnicza wykryta. Najpierw od rakiet pada pierwszy S-300, a potem od misji SEAD drugi. Mam drogę otwartą na pełne wsparcie lotnicze. Wykorzystuję to i czyszczę obronę VH. Wysyłam komandosów do akcji i je zaraz przejmuję. Eliminuję też Iskandery. Ostatnim akcentem przed zdobyciem VH był atak jednostek OMONu z zaskoczenia odparty przez siły obrony terytorialnej wsparte przez śmigłowce.

Ogólnie dobra i wymagająca to była bitwa. Moje siły zyskały trochę doświadczenia.

Welcome to Old Europe. We welcome the Russian Army in the lowlands of Poland, which made a lightning strike from the territory of Belarus and entered deep into NATO's defense lines. The defense forces that remained are few and the remnants retreated to Silesia. The decisive battle will take place here. From the available resources, I am only strengthening aviation, which will face a more experienced enemy with better technology than the previous opponents. The initial situation is not encouraging. The deployment zone is at least a few turns away from the frontline. The auxiliary forces are represented by a joint NATO division consisting of an armored brigade of the Bundeswehr and a mechanized brigade of the Polish Army. These forces are immediately sent towards the main axis of the attack, to Lublicno. The other allied forces are rather too modest and will act as a garrison or delay the Russian forces. At the beginning, my air force will probably not engage in air combat due to the fact that the Russians have anti-aircraft launchers, as a last resort I will attack planes when I am sure that they will not be visible later in the field of sight of units.

I'm starting. The plan is to let the Russians, who have at least several brigades at their disposal, penetrate our territory and at the same time divide their forces into several groups. Thanks to this, I will eliminate them one by one. I am sending my forces in such a way, one brigade to Opole, the second and the third towards Lubliniec, to attack from the flank. Meanwhile, the Delta commandos will wait calmly and wait for the moment when they can take over the VH and eliminate the anti-aircraft guns or Iskander batteries. The Russians go to attack. Already at the start, they take Kluczbork and Lubliniec after defeating the defenders. They concentrate their forces most on the east. My aux forces are headed there and after a few turns the first serious fights take place, which turn into bloody fights to maintain my position on the Mała Panew River. Artillery plays a major role here because it allows you to counter almost every attack. It is hard. In the meantime, I manage to shoot down two units of enemy planes that inadvertently flew out of sight of their forces. After two or three turns, my strength finally reaches my target points. After all, the situation is not good. The vanguard of the Russian forces reaches Opole, supported by a landing paratrooper. In the east, Polish-German troops are trying to flank. The armored battalions are slowly running out of Leopards, and the losses in other battalions are not colorful either. The number of Russians is growing.

Now begins the second phase of the battle where I slowly gain the upper hand and go to the counteroffensive. After destroying a dozen or so T-72 and T-90, I also regain many infantry units in Lubliniec. This worked on the enemy and now he throws most of his forces in that direction. I was just waiting for it, because the front line now remains empty. I buy myself on the Lisowarta River line and wait for my opponent. There are more bloody fights and clashes, where the artillery again plays the main role in defense. At some point, the Russian forces try to flank again and now appear west of Lublinec. I destroy them. In the meantime, the fights also continue near Opole, but it is much easier there. I pull up and MGM-140 ATACMS almost to the front lines, I recognize the area by aviation. Okay, AA defenses detected. First, the first S-300 falls from the missiles, and then the second one from the SEAD mission. I have a path open to full aviation support. I take advantage of this and cleanse the defense of VH. I send commandos into action and take them over immediately. I also eliminate Iskanders. The final touch before the capture of the VH was a surprise attack by OMON units, repulsed by territorial defense forces supported by helicopters.

Overall it was a good and challenging battle. My strength has gained some experience.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
--
Campaign score: 2006 * Average: 74

..
Current scenario: Old Europe, VH prestige is 80 , All map prestige is: 190
Army cost: 27759 , Current prestige is 437
Prestige available on map yet is 20 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 11
AI stance is Aggressive Using map: 1123
if BV: +2000, Clash of Titans , cap disabled, 14 turns prestige: 175
if V : +1000, Clash of Titans , cap disabled, 17 turns prestige: 200
if TV: +500, Clash of Titans , cap disabled, 20 turns prestige: 200
Ls: Loss , turn prestige: 200

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1421 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 75 kill , 0 pp - U:001 [+62 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1886 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 79 kill , 0 pp - U:004 [+72 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 870 exp , USA , 10/10 , 43 kill , 744 pp - U:009 [+14 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1539 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 78 kill , 1992 pp - U:011 [+10 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 668 exp , USA , 7/10 , Infiltration Tactics , 30 kill , 648 pp - U:018 [+32 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 589 exp , USA , 4/10 , 23 kill , 648 pp - U:019 [+30 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 3 bars , 360 exp , USA , 5/10 , 13 kill , 648 pp - U:028 [+14 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1132 exp , USA , 9/10 , 130 kill , 1320 pp - U:007 [+92 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1203 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 91 kill , 1320 pp - U:014 [+141 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 554 exp , USA , 10/10 , 39 kill , 1320 pp - U:029 [+83 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 577 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 588 pp - U:013 [+14 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 833 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 24 kill , 948 pp - U:005 [+46 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 843 exp , USA , 10/10 , 20 kill , 948 pp - U:008 [+68 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 628 exp , USA , 10/10 , Influence , 12 kill , 948 pp - U:016 [+32 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 734 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 14 kill , 948 pp - U:017 [+52 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 4 bars , 441 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , Support, 6 kill , 1632 pp - U:021 [+38 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 4 bars , 482 exp , USA , 10/10 , Resilience , 9 kill , 876 pp - U:025 [+67 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 4 bars , 461 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 876 pp - U:027 [+64 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 531 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012 [+21 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 4 bars , 485 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 1104 pp - U:020 [+121 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 318 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026 [+54 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1288 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , Air Defense, Special Munition, 51 kill , 0 pp - U:006 [+44 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1661 exp , USA , 10/10 , Support, 39 kill , 0 pp - U:010 [+86 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1782 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, Air Defense, 62 kill , 0 pp - U:015 [+105 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 4 bars , 470 exp , USA , 8/10 , Support, Special Munition, 8 kill , 0 pp - U:031 [+151 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1011 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 27 kill , 0 pp - U:002 [+41 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1637 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 42 kill , 0 pp - U:003 [+23 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 125 exp , USA , 9/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030 [+2 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 633 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:022
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 593 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 21 kill , 2217 pp - U:023
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 630 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:024

Player 1 : USA
Killed: INF:598 TNK:69 RCN:46 AT:70 FLAK:36 FORT:89 ATY:131 AD:77 FTR:53 TB:44 LB:7 SUB:3 DD:6 CV:1 CRs:17 Total: 1247
Lost : INF:25 TNK:1 RCN:3 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:3 TB:1 CRs:1 Total: 45

BV 26
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 7333 exp, 341 kill, 4680 pp Average: 1048 exp, 49 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 2889 exp, 260 kill, 3960 pp Average: 963 exp, 87 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 577 exp, 13 kill, 588 pp Average: 577 exp, 13 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 4422 exp, 89 kill, 7176 pp Average: 632 exp, 13 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1334 exp, 23 kill, 3312 pp Average: 445 exp, 8 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 5201 exp, 160 kill, 0 pp Average: 1300 exp, 40 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2773 exp, 69 kill, 1392 pp Average: 924 exp, 23 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1856 exp, 63 kill, 6651 pp Average: 619 exp, 21 kill, 2217 pp
* Summary: * 31 Units * 15 Leaders Total : 26385 exp, 1018 kill, 27759 pp Average: 851 exp, 33 kill, 895 pp


Player 1 USA has 52 units total (core+aux):
Piechota : 15
Czołg : 6
Rozpoznanie : 1
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 2
Artyleria : 10
Obrona plot. : 5
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3
Bomb. strategiczny : 2
Niszczyciel : 3

Player 2 Rosja has 22 units total (core+aux):
Piechota : 10
Czołg : 1
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 2
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 2
Obrona plot. : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-09-26 19:50, Saturday

Clash of Titans

Po wypchnięciu sił Federacji Rosyjskiej z terenów południowej Polski czas na wyzwolenie pozostałej części kraju. Teraz bitwa będzie przebiegać na północ od Warszawy gdzie pośpiesznie przeciwnik przemieszcza swe posiłki oraz wojska rezerwowe w celu kontruderzenia na Warszawę. Jednak te siły będą mniej niebezpieczne niż na Śląsku. Przed bitwą ujednolicam artylerię samobieżną wyposażając wszystkie baterie w nowe M109A7 (Excalibur).

Siły 1. Dywizji Pancerną zaczynają w mieście Wyszogród gdzie od razu każę im atakować w kierunku Modlina i Płonska, by potem dotrzeć na linię rzeki Wkry. Siły aux tymczasem wraz z moimi śmigłowcami będą strzegły stolicy Polski przed każdym możliwym atakiem. A będzie w sumie kilka fal. Najpierw piechoty, potem czołgów. Jednak kontrolowana obrona na dystans pozwala pokonać te zagrożenie. Szczególnie słabe są czołgi bez obrony przeciwlotniczej. Wracając jednak do głównej bitwy, po dwóch turach Modlin jest mój, a także lotnisko znajdujące się tam. To będzie moja baza zaopatrzeniowa dla samolotów.

Niedługo potem zwiad lotniczy wykrywa zgrupowanie sił rosyjskich w okolicach Pułtuska i Nasielska, więc od razu wysyłam tam dwie brygady. Trzecia weźmie od flanki Ciechanów i w ten sposób okrąże te zgrupowanie. Bitwa zaczyna się szybko bo błyskawicznie wróg wchodzi w zasięg moich dział i ponosi spore straty. Następnie do gry wschodzi lotnictwo i niszczy część celów twardych. Resztę zostawiam wojskom lądowych. Otwiera mi to drogę na wspomniane miasta oraz osiągnięcie linii Narwi na wschodzie. Delta przez ten czas została wysłana do przeprowadzenia tajnych operacji w pobliżu obcych VH.

Pod Warszawą dogaszają walki, ostatni są niszczone. AH-64D z 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) szczególnie poniósł straty, połowa stanu, w wyniku walk z czołgami. Teraz następuje rozdzielenie sił. Chorzele, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, to cele dla każdej z brygad. Rusza natarcie choć pogoda się pogarsza zdecydowanie. Kilka kolejek w deszczu co wpływa na korzystnie na obrońców, niedawnych atakujących. Jednocześnie z północy nadciąga kolejna fala najeźdźców, ale mam szczęście i nie zauważają mnie. Ok, w 12 turze przystępuję do ostatecznego szturmu poprzez połączone działania sił lądowych, powietrznych i specjalnych. Poprzez zajęcie VH zwyciężam.

After the forces of the Russian Federation have been pushed out of southern Poland, it is time to liberate the rest of the country. Now the battle will run north of Warsaw where the enemy is hastily moving his reinforcements and reserve troops to counter-attack Warsaw. However, these forces will be less dangerous than in Silesia. Before the battle, I am standardizing the self-propelled artillery by equipping all batteries with new M109A7 (Excalibur).

The forces of the 1st Armored Division begin in the city of Wyszogród, where I immediately order them to attack towards Modlin and Płonsk, and then reach the Wkra river line. Meanwhile, aux forces along with my helicopters will guard the Polish capital against every possible attack. And there will be several waves in total. First infantry, then tanks. However, controlled ranged defense can overcome this threat. Tanks without anti-aircraft defense are especially weak. Returning to the main battle, however, after two turns, Modlin is mine, as well as the airport located there. This will be my aircraft supply base.

Soon after, the air reconnaissance detects a grouping of Russian forces near Pułtusk and Nasielsk, so I immediately send two brigades there. The third one will take Ciechanów from the flank and thus circle the grouping. The battle begins quickly because the enemy quickly enters the range of my guns and takes heavy losses. Then aviation comes into play and destroys some of the hard targets. I leave the rest to the ground forces. This opens the way for the mentioned cities and reaching the Narew line in the east. During this time, Delta was sent to conduct covert operations near alien VHs.

Fighting is extinguished near Warsaw, the last ones are destroyed. The AH-64D with the 1AD / 501st AvReg / 2nd bat (a) especially suffered losses, half of the state, as a result of battles with tanks. Now comes the separation of forces. Chorzele, Ostrołęka, and Ostrów Mazowiecka are targets for each of the brigades. The attack starts, although the weather is definitely deteriorating. Several rounds in the rain which has a positive effect on the defenders, the recent attackers. At the same time, another wave of invaders is approaching from the north, but I'm lucky they don't notice me. Okay, in turn 12 I am joining the final assault through the combined action of land, air and special forces. By taking VH, I win.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
28 Clash of Titans , #27 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 2078 * Average: 74

..
Current scenario: Clash of Titans, VH prestige is 130 , All map prestige is: 580
Army cost: 30495 , Current prestige is 838
Prestige available on map yet is 110 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 12
AI stance is Aggressive Using map: 1267
if BV: +2000, Kaliningrad , cap disabled, 15 turns prestige: 187
if V : +1000, Kaliningrad , cap disabled, 18 turns prestige: 200
if TV: +500, Kaliningrad , cap disabled, 21 turns prestige: 200
Ls: Loss , turn prestige: 200

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1474 exp , USA , 6/10 , Fire Discipline , 79 kill , 0 pp - U:001 [+53 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1947 exp , USA , 6/10 , Overwhelming Attack , 82 kill , 0 pp - U:004 [+61 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 889 exp , USA , 10/10 , 49 kill , 744 pp - U:009 [+19 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1595 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 82 kill , 1992 pp - U:011 [+56 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 690 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , 33 kill , 648 pp - U:018 [+22 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 622 exp , USA , 4/10 , 25 kill , 648 pp - U:019 [+33 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 4 bars , 423 exp , USA , 8/10 , 15 kill , 648 pp - U:028 [+63 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1192 exp , USA , 8/10 , 136 kill , 1320 pp - U:007 [+60 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1279 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 102 kill , 1320 pp - U:014 [+76 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 622 exp , USA , 8/10 , 45 kill , 1320 pp - U:029 [+68 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 585 exp , USA , 8/10 , 13 kill , 588 pp - U:013 [+8 exp]

Artyleria
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 877 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 25 kill , 1380 pp - U:005 [+44 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 900 exp , USA , 10/10 , 21 kill , 1380 pp - U:008 [+57 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 665 exp , USA , 10/10 , Influence , 14 kill , 1380 pp - U:016 [+37 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 779 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 16 kill , 1380 pp - U:017 [+45 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 4 bars , 478 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , Support, 6 kill , 1632 pp - U:021 [+37 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 5 bars , 549 exp , USA , 10/10 , Resilience , 11 kill , 1380 pp - U:025 [+67 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 5 bars , 551 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 1380 pp - U:027 [+90 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 533 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012 [+2 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 509 exp , USA , 10/10 , 11 kill , 1104 pp - U:020 [+24 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026 [+24 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1410 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , Special Munition, 52 kill , 0 pp - U:006 [+122 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1785 exp , USA , 7/10 , Support, 42 kill , 0 pp - U:010 [+124 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1958 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 69 kill , 0 pp - U:015 [+176 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 5 bars , 571 exp , USA , 10/10 , Support, 12 kill , 0 pp - U:031 [+101 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1075 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 31 kill , 0 pp - U:002 [+64 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1746 exp , USA , 4/10 , Devastating Fire , Support, 46 kill , 0 pp - U:003 [+109 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 125 exp , USA , 10/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 633 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:022
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 593 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 21 kill , 2217 pp - U:023
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 630 exp , USA , 11/10 , 21 kill , 2217 pp - U:024

Player 1 : USA
Killed: INF:647 TNK:74 RCN:49 AT:77 FLAK:37 FORT:93 ATY:147 AD:82 FTR:57 TB:46 LB:10 SUB:3 DD:6 CV:1 CRs:17 Total: 1346
Lost : INF:25 TNK:1 RCN:4 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:4 TB:1 CRs:1 Total: 47

BV 27
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 7640 exp, 365 kill, 4680 pp Average: 1091 exp, 52 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 3093 exp, 283 kill, 3960 pp Average: 1031 exp, 94 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 585 exp, 13 kill, 588 pp Average: 585 exp, 13 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 4799 exp, 100 kill, 9912 pp Average: 686 exp, 14 kill, 1416 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1384 exp, 24 kill, 3312 pp Average: 461 exp, 8 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 5724 exp, 175 kill, 0 pp Average: 1431 exp, 44 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2946 exp, 77 kill, 1392 pp Average: 982 exp, 26 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1856 exp, 63 kill, 6651 pp Average: 619 exp, 21 kill, 2217 pp
* Summary: * 31 Units * 15 Leaders Total : 28027 exp, 1100 kill, 30495 pp Average: 904 exp, 35 kill, 984 pp


Player 1 USA has 41 units total (core+aux):
Piechota : 13
Czołg : 3
Rozpoznanie : 2
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 6
Niszczyciel : 3

Player 2 Rosja has 29 units total (core+aux):
Piechota : 11
Czołg : 2
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria uniwersalna : 3
Fortyfikacje : 6
Artyleria : 4
Bomb. taktyczny : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-09-28 17:14, Monday

Kaliningrad

Kaliningrad to trochę trudniejsza misja od poprzedniej, zwłaszcza przez dużą ilość lasów i pogarszającą się pogodę w miarę trwania rozgrywki. Mogą wystąpić kilkuturowe deszcze i to wykorzystuje wróg, który niespodziewanie może zaatakować tam gdzie się nie spodziewamy. Moje oddziały poniosły trochę strat, więcej niż się spodziewałem.

Główne uderzenie sił rosyjskich na terytorium Republiki Polski wyszło z Odwodu Kaliningradzkiego. Ten kawałek rosyjskiego państwa odkąd powstał to od tego momentu zawsze był zagrożeniem dla państwowości polskiej. Możliwości defensywne i jak ofensywne przekraczają możliwości Wojska Polskiego, a możliwość kontroli lotniczej w tym możliwości przeciwlotniczych to pokrycie ponad połowy kraju. Więc po sukcesach w walkach o Warszawę, Pentagon i jak sztab NATO uznały, że czas w końcu wyeliminować te zagrożenie przez uderzenie na Kaliningrad. W tej misji też po raz pierwszy mierzymy się z rosyjską flotą. Przed bitwą prawie nie wydaję punktów prestiżu.

Zaczynamy w okolicach Fromborka i Braniewa. Do dyspozycji w postaci oddziałów aux mamy brytyjski pułk zmechanizowany oraz trochę sił polskich. Na morzu również dwa okrętu US Navy. Po wystawieniu swych sił rozpoczynam walkę. Rozpoznanie lotnicze wykazuje dosyć słabe, ale zorganizowane siły na pierwszej linii oporu przeciwnika. Artyleria ora, reszta wojsk oczyszcza. W międzyczasie rozpętuje się też na tej wysokości bitwa lotnicza, która szybko kończy się porażką komputera. Ciekawie jest też na morzu, gdzie nie zamierzam się angażować w walki morskie. Pośpiesznie oczyszczam sobie drogę z portu w Krynicu Morskiej do pełnego morza i dokonuję ewakuację floty poza zasięg widzenia Rosjan. Od teraz mogę moje okręty angażować w walki bez narażania je w starty. W dalszych posunięciach po zajęciu pierwszej linii obrony moje oddziały posuwają się w kierunku granicy. Tutaj szybka i zwycięska konfrontacja z rosyjską brygadą zmechanizowaną. Ale pojawia się problem w postaci artylerii dalekosiężnej, która strzela w moje oddziały. Trzeba ją jak najszybciej zlikwidować, to zadanie dla Delty. Rozdzielam też moje siły: dwie brygady będą szturmować Kaliningrad by potem jedna poszła na północny wschód, a druga na wschód. Trzecia brygada wraz z tego co zostało sił aux, które mocno ucierpiały już w walkach zabezpieczą południowy wschód.

Sam szturm na główne miasto odwodu przebiega sprawnie, najpierw pada pierwsza część miasta. Potem kolejna po drugiej stronie Priegoły po zniszczeniu umocnionych punktów obrony. Od razu też przejmuję okoliczne lotnisko. W następnej turze też kolejne w Vetkino. Teraz pozostaje tylko zabezpieczyć posiadane już VH i przejąc kolejne cele, w Szylokarczma, Sowieck, Czerniachowsk. Dokonam tego przez połączoną operację sił specjalnych i konwencjonalnych, tak samo jak w poprzednich misjach. Generalnie teraz po wyeliminowaniu głównych sił przeciwnika, bez ciągłego strzelania z ich strony pociskami z Iskandera, jest o wiele łatwiej. Ostatnie niedobitki kontratakują w rejonie Polessk oraz Gwardiejsk, ale przewaga ognia po mej stronie jest wystarczająca by ponieśli dotkliwe straty. W ostatniej turze czyli w 8 zwiadowcy wykrywają na samym skraju północno wschodnim nadciągające posiłki Rosyjskie, ale jest za późno by zmieniły losy bitwy. Kiedy Delta zajmuje ostatnie VH zwycięstwo jest moje.

Kaliningrad is a slightly more difficult mission than the previous one, especially because of the large amount of forests and deteriorating weather as the game progresses. There may be several rains of several months and this is used by the enemy who can unexpectedly attack where we do not expect. My troops have suffered some losses, more than I expected.

The main attack by Russian forces on the territory of the Republic of Poland came from the Kaliningrad District. This piece of the Russian state has always been a threat to Polish statehood since it was established. The defensive and offensive capabilities exceed the capabilities of the Polish Army, and the possibility of air control, including anti-aircraft capabilities, covers more than half of the country. So, after the successes in the battles for Warsaw, the Pentagon and, like the NATO staff, decided it was time to finally eliminate this threat by attacking Kaliningrad. In this mission, we are also facing the Russian fleet for the first time. Before the battle, I hardly spend any prestige points.

We start in the vicinity of Frombork and Braniewo. We have a British mechanized regiment and some Polish forces at our disposal as auxiliary units. There are also two US Navy ships at sea. After exposing my strength, I start the fight. Aerial reconnaissance shows a fairly weak but organized force on the enemy's first line of resistance. Artillery plow, the rest of the troops clear. In the meantime, an air battle breaks out at this altitude, which quickly ends with the computer's failure. It is also interesting at sea, where I do not intend to get involved in naval combat. I hurriedly clear my way from the port in Krynica Morska to the high seas and evacuate the fleet out of the sight of the Russians. From now on, I can engage my ships in combat without risking them to take off. In further moves, after taking the first line of defense, my troops move towards the border. Here, a quick and victorious confrontation with the Russian mechanized brigade. But there is a problem with the long-range artillery firing at my troops. It must be dismantled as soon as possible, that's Delta's job. I am dividing my forces as well: two brigades will storm Kaliningrad, then one will go to the northeast and the other to the east. The third brigade, together with the remaining auxiliary forces, which have already suffered a lot in the fighting, will secure the south-east.

The assault on the main town of the reserve itself runs smoothly, the first part of the town falls first. Then another one on the other side of Priegoła after destroying fortified defense points. I also immediately take over the nearby airport. In the next round also another one in Vetkino. Now all that remains is to secure the already owned VH and take over the next targets, in Szylokarczma, Sovetsk, Chernyakhovsk. I will do this through a combined operation of special and conventional forces, the same as in previous missions. In general, it is much easier now after eliminating the main enemy forces without constantly firing Iskander rounds from their side. The last survivors counterattack in the area of ​​Polessk and Gwardiejsk, but the advantage of fire on my side is enough to suffer severe losses. In the last turn, which is 8, the scouts detect incoming Russian reinforcements on the very northeast edge, but it is too late for them to change the fate of the battle. When Delta takes the last VH, the victory is mine.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
28 Clash of Titans , #27 , Brilliant Victory , score:72
29 Kaliningrad , #28 , Brilliant Victory , score:81
--
Campaign score: 2159 * Average: 74

..
Current scenario: Kaliningrad, VH prestige is 100 , All map prestige is: 1050
Army cost: 33006 , Current prestige is 654
Prestige available on map yet is 330 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 8
AI stance is Aggressive Using map: 1319
if BV: +2000, Bloodbath in Neva , cap disabled, 15 turns prestige: 125
if V : +1000, Bloodbath in Neva , cap disabled, 18 turns prestige: 125
if TV: +500, Bloodbath in Neva , cap disabled, 21 turns prestige: 125
Ls: Loss , turn prestige: 125

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1568 exp , USA , 6/10 , Fire Discipline , 82 kill , 0 pp - U:001 [+94 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 2035 exp , USA , 6/10 , Overwhelming Attack , 86 kill , 0 pp - U:004 [+88 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 919 exp , USA , 9/10 , 53 kill , 744 pp - U:009 [+30 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1621 exp , USA , 4/10 , Devastating Fire , 85 kill , 1992 pp - U:011 [+26 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 715 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 37 kill , 648 pp - U:018 [+25 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 644 exp , USA , 3/10 , 26 kill , 648 pp - U:019 [+22 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 4 bars , 437 exp , USA , 7/10 , 15 kill , 648 pp - U:028 [+14 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1262 exp , USA , 10/10 , 144 kill , 1320 pp - U:007 [+70 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1373 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 113 kill , 1320 pp - U:014 [+94 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 644 exp , USA , 10/10 , 47 kill , 1320 pp - U:029 [+22 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 629 exp , USA , 9/10 , Fast Speed, 17 kill , 588 pp - U:013 [+44 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 140 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:039

Artyleria
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 936 exp , USA , 7/10 , Street Fighter , 26 kill , 1380 pp - U:005 [+59 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 934 exp , USA , 10/10 , 22 kill , 1380 pp - U:008 [+34 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 699 exp , USA , 8/10 , Influence , 14 kill , 1380 pp - U:016 [+34 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 805 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 18 kill , 1380 pp - U:017 [+26 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 5 bars , 506 exp , USA , 4/10 , Infiltration Tactics , Support, 7 kill , 1632 pp - U:021 [+28 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 5 bars , 586 exp , USA , 10/10 , Resilience , 13 kill , 1380 pp - U:025 [+37 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 5 bars , 588 exp , USA , 8/10 , 7 kill , 1380 pp - U:027 [+37 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 578 exp , USA , 7/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012 [+45 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 539 exp , USA , 10/10 , 12 kill , 1104 pp - U:020 [+30 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1480 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , Special Munition, 54 kill , 0 pp - U:006 [+70 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1831 exp , USA , 8/10 , Support, 44 kill , 0 pp - U:010 [+46 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 2043 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 72 kill , 0 pp - U:015 [+85 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 5 bars , 596 exp , USA , 8/10 , Support, 16 kill , 0 pp - U:031 [+25 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1079 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 31 kill , 0 pp - U:002 [+4 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1750 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 47 kill , 0 pp - U:003 [+4 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 127 exp , USA , 9/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030 [+2 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 678 exp , USA , 11/10 , 22 kill , 2217 pp - U:022 [+45 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 634 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 22 kill , 2217 pp - U:023 [+41 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 677 exp , USA , 10/10 , 23 kill , 2016 pp - U:024 [+47 exp]

Krążownik
Ticonderoga CG (Planes:0/1), USS Normandy , 1 bars , 177 exp , USA , 5/10 , 1 kill , 2460 pp - U:173 [+37 exp]

Player 1 : USA, Wielka Brytania
Killed: INF:687 TNK:76 RCN:51 AT:82 FLAK:38 FORT:102 ATY:160 AD:85 FTR:60 TB:47 LB:10 SUB:3 DD:8 CV:1 CRs:18 Total: 1428
Lost : INF:25 TNK:1 RCN:5 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:4 TB:1 CRs:2 Total: 49

BV 28
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 7939 exp, 384 kill, 4680 pp Average: 1134 exp, 55 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 3279 exp, 304 kill, 3960 pp Average: 1093 exp, 101 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 2 Units * 0 Leaders Total : 769 exp, 17 kill, 840 pp Average: 385 exp, 9 kill, 420 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 5054 exp, 107 kill, 9912 pp Average: 722 exp, 15 kill, 1416 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1459 exp, 25 kill, 3312 pp Average: 486 exp, 8 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 5950 exp, 186 kill, 0 pp Average: 1488 exp, 47 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2956 exp, 78 kill, 1392 pp Average: 985 exp, 26 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1989 exp, 67 kill, 6450 pp Average: 663 exp, 22 kill, 2150 pp
Krążownik * 1 Units * 0 Leaders Total : 177 exp, 1 kill, 2460 pp Average: 177 exp, 1 kill, 2460 pp
* Summary: * 33 Units * 15 Leaders Total : 29572 exp, 1169 kill, 33006 pp Average: 896 exp, 35 kill, 1000 pp


Player 1 USA, Wielka Brytania has 44 units total (core+aux):
Piechota : 11
Czołg : 4
Rozpoznanie : 3
Artyleria : 9
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 5
Niszczyciel : 4
Krążownik : 1

Player 2 Rosja has 19 units total (core+aux):
Piechota : 6
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 6
Artyleria : 1
Obrona plot. : 1
Okręt podwodny : 1
Okręt pomocniczy : 3


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-10-05 20:40, Monday

Bloodbath in Neva

Żeby zachęcić Federację Rosyjską do prowadzenia polityki bardziej izolacyjnej i do ograniczenia własnej strefy wpływów do niezbędnego minimum główne czynniki przywódcze państw europejskich skłoniły Sztab NATO do wyprowadzenia interwencyjnego uderzenia na dawną stolicę Rosji, na Petersburg. Uderzenia ma się odbyć znad granicy estońskiej w współdziałaniu brygady ekspedycyjnej z Wojska Polskiego. Za fundusze uzyskane we wcześniejszych bojach ulepszam piechotę do odpowiedników z roku 2015. Myślałem czy by nie ulepszyć lekką piechotę na piechotę w Strykerach, ale możliwość opuszczenia transportu po ruchu zdecydowała o zostawieniu ich.

Zaczynamy na południowym zachodzie. Przed nami Petersburg, Wyborg i przesmyk Karelski. Wystawiam na początku tylko dwie jednostki komandosów z Delty, ich zadaniem będzie rajd oraz przejęcie portów w wcześniej wspomnianych miastach. Wystawiam również całą flotę. Oni wraz kilkoma morskimi jednostkami aux będą stawiać czoła okrętom przeciwnika z Floty Bałtyckiej. Wysyłam naprzód samolot rozpoznawczy. Na szczęście moje siły wygrywają z nimi jeśli chodzi o zasięg strzału więc prawie bez strat w ciągu kilku tur zatapiam ich flotę. To otwiera mi drogę na główne miasto w rejonie.

Rajd na port się udaje i w pobliżu, na północ od Petersburga mogę wystawić dwie brygady z Dywizji Pancernej. Dodatkowy oddział Delty wykorzystuję także do opanowania okolicznego lotniska więc mogę i również korzystać teraz z lotnictwa. Rozpoczynam walki z siłami rosyjskimi. Na wschodzie błyskawicznie niszczę przybywający właśnie pułk zmechanizowany i wyrzutnię rakiet przeciwlotniczych. W mieście powoli lecz systematycznie eliminuję kolejne punkty oporu. Siły wroga są nikłe tutaj bo jak się okazuje po rozpoznaniu większość sił przeciwnika, około kilka pułków stacjonuje na przesmyku. Około 4 tury dawna stolica jest w amerykańskich rękach. W tym czasie polskie siły aux opanowują wybrzeże i zabezpieczają drogę od granicy z Estonią do Petersburga.

Trochę trudniej było podczas zdobywania Wyborga gdzie musiałem skoncentrować ostrzał z niszczycieli. Rosyjskie oddziały mocno się okopały, a droga do VH prowadzi tylko przez most. Jednocześnie trochę straszyły środki artyleryjskie przeciwnika, które jakie pierwsze musiały zostać uciszone. Dla sił najbardziej doświadczonej brygady jednak nie stanowiło to przeszkody. Koniec misji i zwycięstwo następuje w turze 6 kiedy Delta, kryjąc się w lasach przed wzrokiem wroga, przechwytuje ostatni i najbardziej odległy cel w Larionovo położony w północno-wschodnim kącie mapy.

In order to encourage the Russian Federation to pursue a more isolation policy and to limit its sphere of influence to the necessary minimum, the main leadership factors of European countries prompted the NATO Staff to launch an intervention attack on the former Russian capital, St. Petersburg. The strikes are to take place from the Estonian border in cooperation with an expeditionary brigade from the Polish Army. With the funds obtained in the previous battles, I am upgrading the infantry to their 2015 counterparts. I thought about upgrading the light infantry in Strykers, but the possibility of leaving the transport after the traffic decided to leave them.

We start in the Southwest. Petersburg, Vyborg and the Karelian Isthmus lie ahead. At the beginning, I will only deploy two commando units from Delta, their task will be to raid and take over ports in the previously mentioned cities. I also exhibit the entire fleet. They, together with several naval auxiliary units, will face enemy ships from the Baltic Fleet. I'm sending a reconnaissance plane ahead. Fortunately, my forces are winning against them when it comes to firing range, so I sink their fleet almost without losses within a few turns. This opens the way for the main town in the area.

The rally to the port is successful and I can deploy two brigades from the Panzer Division nearby, north of St. I also use the additional Delta unit to take control of the nearby airport, so I can also use aviation now. I am starting fights with the Russian forces. In the east, I quickly destroy the arriving mechanized regiment and the anti-aircraft missile launcher. In the city, I am slowly but steadily eliminating the next resistance points. The enemy's forces are slight here because, as it turns out, after reconnaissance, most of the enemy's forces, about a few regiments are stationed on the isthmus. About 4 rounds the former capital is in American hands. During this time, Polish auxiliary forces seize the coast and secure the road from the border with Estonia to St. Petersburg.

It was a bit more difficult during the capture of Vyborg where I had to concentrate the fire from the destroyers. Russian troops are deeply entrenched, and the road to VH is only over the bridge. At the same time, the enemy's artillery equipment scared a little, which first had to be silenced. For the forces of the most experienced brigade, however, this was not an obstacle. End of the mission and victory occurs on turn 6, when Delta, hiding in the forests from enemy sight, intercepts the last and most distant target in Larionovo located in the northeast corner of the map.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
28 Clash of Titans , #27 , Brilliant Victory , score:72
29 Kaliningrad , #28 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: MIM-104F Patriot
30 Bloodbath in Neva , #29 , Brilliant Victory , score:86
--
Campaign score: 2245 * Average: 74

..
Current scenario: Bloodbath in Neva, VH prestige is 120 , All map prestige is: 880
Army cost: 33555 , Current prestige is 411
Prestige available on map yet is 350 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 6
AI stance is Defensive Using map: 50009
if BV: +2200, Syria , cap disabled, 16 turns prestige: 160
if V : +1100, Syria , cap disabled, 19 turns prestige: 190
if TV: +500, Syria , cap disabled, 22 turns prestige: 220
Ls: Loss , turn prestige: 220

Piechota
* Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'A' , 5 bars , 1578 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 84 kill , 0 pp - U:001 [+10 exp]
+ Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 2091 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 87 kill , 0 pp - U:004 [+56 exp]
Rangers 2015 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 939 exp , USA , 9/10 , 57 kill , 756 pp - U:009 [+20 exp]
Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1656 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 89 kill , 2040 pp - U:011 [+35 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 796 exp , USA , 6/10 , Infiltration Tactics , 40 kill , 660 pp - U:018 [+81 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 662 exp , USA , 10/10 , 31 kill , 660 pp - U:019 [+18 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 4 bars , 491 exp , USA , 4/10 , 15 kill , 660 pp - U:028 [+54 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1325 exp , USA , 7/10 , 150 kill , 1320 pp - U:007 [+63 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1519 exp , USA , 7/10 , Overwhelming Attack , 116 kill , 1320 pp - U:014 [+146 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 680 exp , USA , 10/10 , 54 kill , 1320 pp - U:029 [+36 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 639 exp , USA , 8/10 , Fast Speed, 17 kill , 588 pp - U:013 [+10 exp]
M1200 Armored Knight , , 0 bars , 14 exp , USA , 3/10 , 3 kill , 252 pp - U:034 [+14 exp]
M1200 Armored Knight , , 0 bars , 0 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:049

Artyleria
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 986 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 27 kill , 1380 pp - U:005 [+50 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 951 exp , USA , 10/10 , 22 kill , 1380 pp - U:008 [+17 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 744 exp , USA , 10/10 , Influence , 15 kill , 1380 pp - U:016 [+45 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 831 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 18 kill , 1380 pp - U:017 [+26 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 5 bars , 530 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , Support, 7 kill , 1632 pp - U:021 [+24 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 5 bars , 626 exp , USA , 10/10 , Resilience , 13 kill , 1380 pp - U:025 [+40 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 5 bars , 602 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 1380 pp - U:027 [+14 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 599 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012 [+21 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 567 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 1104 pp - U:020 [+28 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1511 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , Special Munition, 56 kill , 0 pp - U:006 [+31 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1910 exp , USA , 10/10 , Support, 48 kill , 0 pp - U:010 [+79 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 2100 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 77 kill , 0 pp - U:015 [+57 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 5 bars , 637 exp , USA , 10/10 , Support, 18 kill , 0 pp - U:031 [+41 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1103 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 31 kill , 0 pp - U:002 [+24 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1811 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 48 kill , 0 pp - U:003 [+61 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 127 exp , USA , 10/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 713 exp , USA , 11/10 , 23 kill , 2217 pp - U:022 [+35 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 688 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 25 kill , 2217 pp - U:023 [+54 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 716 exp , USA , 11/10 , 24 kill , 2217 pp - U:024 [+39 exp]

Krążownik
Ticonderoga CG (Planes:0/1), USS Normandy , 2 bars , 209 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 2460 pp - U:033 [+32 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:718 TNK:78 RCN:53 AT:86 FLAK:40 FORT:111 ATY:168 AD:88 FTR:62 TB:48 LB:10 SUB:3 DD:9 CV:1 CRs:23 Total: 1498
Lost : INF:25 TNK:1 RCN:5 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:4 TB:1 CRs:2 Total: 49

BV 29
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 8213 exp, 403 kill, 4776 pp Average: 1173 exp, 58 kill, 682 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 3524 exp, 320 kill, 3960 pp Average: 1175 exp, 107 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 3 Units * 0 Leaders Total : 653 exp, 20 kill, 1092 pp Average: 218 exp, 7 kill, 364 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 5270 exp, 109 kill, 9912 pp Average: 753 exp, 16 kill, 1416 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1508 exp, 26 kill, 3312 pp Average: 503 exp, 9 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 6158 exp, 199 kill, 0 pp Average: 1540 exp, 50 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 3041 exp, 79 kill, 1392 pp Average: 1014 exp, 26 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 2117 exp, 72 kill, 6651 pp Average: 706 exp, 24 kill, 2217 pp
Krążownik * 1 Units * 0 Leaders Total : 209 exp, 4 kill, 2460 pp Average: 209 exp, 4 kill, 2460 pp
* Summary: * 34 Units * 15 Leaders Total : 30693 exp, 1232 kill, 33555 pp Average: 903 exp, 36 kill, 987 pp


Player 1 USA has 49 units total (core+aux):
Piechota : 12
Czołg : 5
Rozpoznanie : 4
Artyleria : 9
Obrona plot. : 4
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 5
Lotniskowiec : 1
Krążownik : 2

Player 2 Rosja has 46 units total (core+aux):
Piechota : 23
Czołg : 1
Rozpoznanie : 2
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 6
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Bomb. taktyczny : 1
Bomb. strategiczny : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-10-10 12:02, Saturday

Syria

Zostały dwie misje do końca kampanii. Po walkach z Rosjanami w Europie przenosimy się na niespokojny Bliski Wschód, gdzie będziemy się mierzyć z siłami Islamistów, Iranu i wspierającymi ich Rosjanami (a raczej to co z nich zostało). Duża ilość prestiżu zdobyta w ostatnich bojach pozwala mi na kolejną modernizacji. W pierwszym rzucie modernizuję niszczyciel z liderem na model Zumwalt, kosztem odebrania możliwości rażenia celów morskich ma bardzo niesamowity zasięg rażenia celów lądowych, praktycznie cała mapa znajduje się w zasięgu. Następnie modernizuję lotnictwo wymieniają samoloty 4 generacji na nowsze, dwie jednostki F-35 wyposażone w zwykłe pociski i jedną jednostkę F-35 przeznaczoną do tłumienia wrogiej obrony przeciwlotniczej, Na koniec kupiłem komandosów SEALs 2015 żeby przetestować nowy środek transportu morskiego, jest fajny i użyteczny.

Mapa w tej misji jest rozległa i przedstawia fragment terytorium Syrii i Turcji. Strefa rozstawienia znajduje się na morzu w pobliżu portu morskiego w Latakia. Wystawiam tylko okręty i oddział Navy SEALS. Podejścia do SH w porcie są pilnowane przez wrogie okręty i oddział piechoty. Mam szczęście i udaje się w pierwszej turze usunąć tą przeszkodę. Teraz mogę wyładować moje główne siły, które błyskawicznie oczyszczają wybrzeże z pozostałych jednostek terrorystów. W następstwie tego rozkazuję im marsz w trzech kierunkach, każdy kierunek dla pojedynczej brygady. Pierwszy kierunek to miasto Hama, które trzeba zabezpieczyć, działa tam aux oddział komandosów. Drugi kierunek to miasto Allepo, główny cel do zdobycia, od południa, a trzeci ten sam cel od zachodu. Przez dwie albo trzy tury moje siły będą się przedzierać przez trudny górski teren więc raczej szybko nie wezmą udziału w walkach. Komandosów z Delty wysyłam na pustynie, na VH położone w głębi działań frontowych.

Innymi celami są dwa VH kontrolowane od początku przez nas, jeden przez siły tureckie w mieście Gaziantep. Tutaj przez cały czas misji rozgrywają się silne walki obronne. Przeciwnik atakuje w kilku falach wysyłając także siły powietrzne. Ustawiam siły aux w jedną linię obrony, na przedzie piechota, za nią moździerze i potem artyleria większego kalibru. Jedyny czołg M-60 służy mi do przeprowadzania overrunów. Wspieram też tureckie siły moimi śmigłowcami operującymi z pobliskiego lotniska. Trudniejszy cel do obrony to VH położony w Al-Kaum na samym środku pustyni. Przez parę tur jest tam spokojnie, lecz potem spada na nie uderzenie sił rosyjskich. Wysyłam więc całe lotnictwo myśliwskie jakie mogę i wspieram ogniem z niszczyciela. Niszczę pojedynczą jednostkę za jednostką i jakimś cudem utrzymuję ten punkt oporu.

Wracając do głównych sił. Szybko zabezpieczam okolice miasta Hama eliminując przy tym skromne oddziały piechoty wroga. Po tym wysyłam siły brygady by zabezpieczyli i ewentualnie odbili Al-Kaum. Bardziej na północ ofensywa na Aleppo przebiega pomyślnie. Już wcześniej niszczę baterię Scud położoną nieopodal więc zapowiada się bez niespodzianek. Podciągam własną artylerię samobieżną oraz zaczynam ostrzał miasta, obrońców. Na koniec do miasta wkraczają moje siły mobilne i zajmują VH. Zwycięstwo.

Two missions remain until the end of the campaign. After the fights with the Russians in Europe, we are moving to the restless Middle East, where we will face the forces of Islamists, Iran and the Russians who support them (or what is left of them). A large amount of prestige gained in the last battles allows me to modernize again. In the first throw, I upgrade the destroyer with the leader to the Zumwalt model, at the cost of taking away the ability to destroy sea targets, it has a very amazing range of land targets, practically the entire map is within range. Then I modernize aviation, replace 4th generation planes with newer ones, two F-35 units equipped with regular missiles and one F-35 unit designed to suppress enemy air defense, Finally I bought SEALs 2015 commandos to test the new means of sea transport, it is cool and useful.

The map in this mission is extensive and shows a fragment of the territory of Syria and Turkey. The deployment zone is offshore near the seaport of Latakia. I only issue ships and the Navy SEALS. The approaches to the SH in the port are guarded by enemy ships and an infantry squad. I am lucky and it is possible to remove this obstacle in the first round. Now I can unload my main force, which is rapidly clearing the coast of the remaining terrorist units. Consequently, I order them to march in three directions, each direction for a single brigade. The first direction is the city of Hama, which needs to be secured, there is an auxiliary commando unit. The second destination is the city of Allepo, the main goal to reach, from the south, and the third the same destination from the west. For two or three turns, my forces will be tearing through the difficult mountain terrain, so they probably won't take part in fights soon. I am sending commandos from Delta to the deserts, to VH located deep in the front lines.

Other targets are two VHs under our control from the start, one by Turkish forces in the city of Gaziantep. Strong defensive battles take place here throughout the mission. The enemy attacks in several waves, also sending air force. I line up the auxiliary forces in one line of defense, infantry ahead, mortars behind, and then larger caliber artillery. The only M-60 tank is used for overruns. I also support Turkish forces with my helicopters operating from a nearby airport. A more difficult target to defend is VH located in Al-Qaum in the middle of the desert. It is quiet there for a few turns, but then it is struck by the Russian forces. So I send all the fighter aviation I can and support with the fire from the destroyer. I destroy single unit after unit and somehow maintain that resistance point.

Back to the main forces. I quickly secure the vicinity of the city of Hama, eliminating modest enemy infantry units. After that, I send a brigade force to secure and possibly recapture Al-Qaum. Farther north, the offensive on Aleppo is progressing well. I already destroy the nearby Scud battery so it looks like it won't be any surprises. I pull up my own self-propelled artillery and start firing at the city, defenders. Finally, my mobile forces enter the city and occupy VH. Victory.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
28 Clash of Titans , #27 , Brilliant Victory , score:72
29 Kaliningrad , #28 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: MIM-104F Patriot
30 Bloodbath in Neva , #29 , Brilliant Victory , score:86
31 Syria , #30 , Brilliant Victory , score:84
--
Campaign score: 2329 * Average: 75

..
Current scenario: Syria, VH prestige is 20 , All map prestige is: 330
Army cost: 35064 , Current prestige is 972
Prestige available on map yet is 190 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 9
AI stance is Aggressive Using map: 50017
if BV: +3200, Back To Iraq , cap disabled, 18 turns prestige: 360
if V : +1600, Back To Iraq , cap disabled, 21 turns prestige: 420
if TV: +800, Back To Iraq , cap disabled, 24 turns prestige: 480
Ls: Loss , turn prestige: 480

Piechota
* Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'A' , 5 bars , 1612 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 89 kill , 0 pp - U:001 [+34 exp]
+ Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 2153 exp , USA , 7/10 , Overwhelming Attack , 90 kill , 0 pp - U:004 [+62 exp]
Rangers 2015 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 943 exp , USA , 10/10 , 57 kill , 756 pp - U:009 [+4 exp]
Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1691 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 92 kill , 2040 pp - U:011 [+35 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 811 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 43 kill , 660 pp - U:018 [+15 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 668 exp , USA , 10/10 , 33 kill , 660 pp - U:019 [+6 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 4 bars , 494 exp , USA , 10/10 , 17 kill , 660 pp - U:028 [+3 exp]
SEALs 2015 , , 1 bars , 120 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1776 pp - U:033

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1340 exp , USA , 10/10 , 152 kill , 1320 pp - U:007 [+15 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1545 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 120 kill , 1320 pp - U:014 [+26 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 720 exp , USA , 10/10 , 58 kill , 1320 pp - U:029 [+40 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 649 exp , USA , 10/10 , Fast Speed, 18 kill , 588 pp - U:013 [+10 exp]

Artyleria
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 1007 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 30 kill , 1380 pp - U:005 [+21 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 993 exp , USA , 10/10 , 23 kill , 1380 pp - U:008 [+42 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 750 exp , USA , 10/10 , Influence , 15 kill , 1380 pp - U:016 [+6 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 848 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 21 kill , 1380 pp - U:017 [+17 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 5 bars , 552 exp , USA , 8/10 , Infiltration Tactics , Support, 7 kill , 1632 pp - U:021 [+22 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 5 bars , 648 exp , USA , 10/10 , Resilience , 15 kill , 1380 pp - U:025 [+22 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 5 bars , 621 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 1380 pp - U:027 [+19 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 599 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 567 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 1104 pp - U:020
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-35A Lightning II , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1589 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 59 kill , 0 pp - U:006 [+78 exp]
+ F-35A Lightning II (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 2000 exp , USA , 10/10 , Support, 50 kill , 0 pp - U:010 [+90 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 2206 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 82 kill , 0 pp - U:015 [+106 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 5 bars , 706 exp , USA , 10/10 , Support, 22 kill , 0 pp - U:031 [+69 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1103 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 31 kill , 0 pp - U:002
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1811 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 48 kill , 0 pp - U:003
E-2D Advanced Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 120 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1404 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 768 exp , USA , 11/10 , 26 kill , 2217 pp - U:022 [+55 exp]
Zumwalt DD (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 762 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 26 kill , 2442 pp - U:023 [+74 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 771 exp , USA , 11/10 , 27 kill , 2217 pp - U:024 [+55 exp]

Krążownik
Ticonderoga CG (Planes:0/1), USS Normandy , 2 bars , 265 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 2460 pp - U:032 [+56 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:760 TNK:83 RCN:54 AT:89 FLAK:44 FORT:119 ATY:178 AD:94 FTR:64 TB:51 LB:10 SUB:3 DD:9 CV:1 CRs:25 Total: 1584
Lost : INF:26 TNK:1 RCN:5 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:4 TB:1 CRs:2 Total: 50

BV 30
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 8 Units * 4 Leaders Total : 8492 exp, 421 kill, 6552 pp Average: 1062 exp, 53 kill, 819 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 3605 exp, 330 kill, 3960 pp Average: 1202 exp, 110 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 649 exp, 18 kill, 588 pp Average: 649 exp, 18 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 5419 exp, 121 kill, 9912 pp Average: 774 exp, 17 kill, 1416 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1508 exp, 26 kill, 3312 pp Average: 503 exp, 9 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 6501 exp, 213 kill, 0 pp Average: 1625 exp, 53 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 3034 exp, 79 kill, 1404 pp Average: 1011 exp, 26 kill, 468 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 2301 exp, 79 kill, 6876 pp Average: 767 exp, 26 kill, 2292 pp
Krążownik * 1 Units * 0 Leaders Total : 265 exp, 7 kill, 2460 pp Average: 265 exp, 7 kill, 2460 pp
* Summary: * 33 Units * 15 Leaders Total : 31774 exp, 1294 kill, 35064 pp Average: 963 exp, 39 kill, 1063 pp


Player 1 USA has 64 units total (core+aux):
Piechota : 23
Czołg : 5
Rozpoznanie : 4
Fortyfikacje : 2
Artyleria : 14
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 4
Lotniskowiec : 1
Krążownik : 1

Player 2 Syria, Terroryści has 45 units total (core+aux):
Piechota : 23
Czołg : 1
Rozpoznanie : 4
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria uniwersalna : 3
Fortyfikacje : 9
Obrona plot. : 1
Bomb. taktyczny : 1
Okręt pomocniczy : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-10-11 11:39, Sunday

Back To Iraq

Na ostatnią misję tylko małe modyfikacje w śmigłowcach, na lepszą wersję AH-64E Guardian mającą więcej amunicji niż poprzednik. Również za pozostały prestiż wzmacniam stany najważniejszych jednostek, lotnictwo, artyleria oraz flota. Po Syrii przenosimy się na pogranicze Iracko-Irańskie. Po serii drobnych incydentów napięcie między dwoma państwami narasta do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Iran decyduje się wyprowadzić atak uprzedzający, trzeba ich powstrzymać... Misja mnie rozczarowała bo spodziewałem się czegoś kompletnie (jak na koniec) innego. Myślę tu o walkach pancernych z pokroju Pustynnej Burzy. A scenariusz głównie się składa z drobnych walk pozycyjnych na początku, trochę ofensywy w środkowej fazie gry i problemów z logistyką na ostatniej. Przeciwnik nie jest wymagający.

Pierwsze walki zaczynają się w Kuwejcie gdzie sabotażyści opanowali i zablokowali porty. Za pomocą oddziałów Delty, Rangersów i grupy Bradleyów łatwo ich pokonuję i odblokuję SH gdzie mogę wystawić swoje okręty. Ze względu na obecność floty wroga i możliwości radarowe będę na razie bezpiecznie kryć swoje okręty na wodach przybrzeżnych. Po walkach zostawiam obronę miasta lokalnym oddziałów i wysyłam jednostki core drogą lotniczą na terytorium wroga. Plan jest taki by pierwszym rzucie komandosi wyeliminowali wyrzutnie rakiet Scud i SAM dla utorowania drogi lotnictwu. Potem przeprowadzą rajd w Bandar-e Mahszahr gdzie zdobędą lotnisko, miejsce gdzie reszta grupy może bezpiecznie wylądować. Pozostałym celem jest miasto Bandar-e Chomejni.

Główne siły pancerne z 1. Dywizja rozstawiam na pustyni na północnym zachodzie. Jedną brygadę od razu wysyłam do Al Huwair, tam trzeba utrzymać VH przez kilkoma atakami terrorystów w ciągu całego scenariusza. Resztę, dwie brygady jadą w kierunku Basry co zajmie im kilka, kilkanaście tur. To tutaj trwają główne walki z przeciwnikiem czyli z Iranem. Na początku lokalne siły wystarczają do odparcia pierwszych skromnych ataków. Potem przychodzą posiłki dla wroga, które tym razem powstrzymuję lotnictwem. Gdy moje pododdziały z 1. Pancernej docierają w końcu rozpoczynam swój własny kontratak przekraczając rzekę Szatt al-Arab niszcząc głównie piechotę. Teraz rozwijam marsz w dwóch kierunkach: Chorramszahr i Abadan na wschodzie oraz sztab islamistów na północy. W międzyczasie staczam kilka pojedynków na odległość mojej floty z okrętami drugiej strony zakończonych sukcesem w postaci zatopienia paru jednostek.

Zaczyna się robić trochę nudno. Bardziej problematyczne niż rozbijanie kolejnych fal Irańczyków niedysponującymi dużej siły wroga jest na pewno logistyka na tych pustynnych terenach. Powoli, lecz sukcesywnie docieram do VH, które muszę przejąć. Łatwiej idzie na kierunku wschodnim niż na północnym, ale i tam przełamuję linię frontu i przejmuję wymagany cel. Zwycięstwo w tym scenariuszu kończy całą kampanię.

For the last mission, only small modifications in helicopters, for a better version of the AH-64E Guardian with more ammunition than its predecessor. Also for the remaining prestige, I strengthen the states of the most important units, aviation, artillery and the fleet. After Syria, we move to the Iraqi-Iranian border. After a series of minor incidents, the tension between the two countries escalates to a dangerously high level. Iran decides to launch a preemptive attack, they have to be stopped ... The mission disappointed me because I expected something completely (at the end) different. I am thinking of armored fights like Desert Storm. And the scenario mostly consists of minor positional fights at the start, some mid-game offensive, and logistics issues at the end. The opponent is not demanding.

The first fights start in Kuwait, where saboteurs have seized and blocked the ports. With the help of Delta troops, Rangers and a group of Bradleys I easily defeat them and unlock the SH where I can deploy my ships. Due to the presence of the enemy fleet and radar capabilities, I will safely cover my ships in coastal waters for the time being. After the fighting, I leave the city's defenses with local troops and send core units by air into enemy territory. The plan is for the commandos to eliminate the Scud and SAM rocket launchers for the first time to pave the way for aviation. They will then conduct a raid in Bandar-e Mahshahr where they will capture an airport where the rest of the group can safely land. The other destination is the city of Bandar-e Khomejni.

The main armored forces from the 1st Division are deployed in the desert in the northwest. I send one brigade to Al Huwair at once, where VH must be kept from several terrorist attacks throughout the scenario. The rest, two brigades go towards Basra, which will take them several or a dozen turns. It is here that the main fights with the enemy, i.e. Iran, are taking place. In the beginning, local forces are enough to repel the first modest attacks. Then come reinforcements for the enemy, which I am holding back with air this time. When my units from the 1st Panzer Division arrive, I finally start my own counterattack crossing the Shatt al-Arab river, destroying mainly the infantry. Now I am developing a march in two directions: Khorramshahr and Abadan in the east and an Islamist headquarters in the north. In the meantime, I have had several long-range duels between my fleet and the ships of the other side, which have successfully sunk several ships.

It starts to get a little boring. Logistics in these desert areas are certainly more problematic than breaking up successive waves of Iranians who do not have a lot of enemy power. Slowly but surely, I reach VH that I need to take over. It goes easier to the east than to the north, but also there I break the front line and take over the required target. Winning this scenario ends the entire campaign.
Image

OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-22 Block 35
26 Tunis , #25 , Brilliant Victory , score:65
27 Old Europe , #26 , Brilliant Victory , score:71
28 Clash of Titans , #27 , Brilliant Victory , score:72
29 Kaliningrad , #28 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: MIM-104F Patriot
30 Bloodbath in Neva , #29 , Brilliant Victory , score:86
31 Syria , #30 , Brilliant Victory , score:84
32 Back To Iraq , #31 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 2401 * Average: 75

..
Current scenario: Back To Iraq, VH prestige is 90 , All map prestige is: 360
Army cost: 36225 , Current prestige is 173
Prestige available on map yet is 100 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 13
AI stance is Aggressive Using map: 50018
BV: Win , turn prestige: 200
V : Win , turn prestige: 237
TV: Win , turn prestige: 275
Ls: Loss , turn prestige: 275

Piechota
* Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'A' , 5 bars , 1672 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 90 kill , 0 pp - U:001 [+60 exp]
+ Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 2220 exp , USA , 6/10 , Overwhelming Attack , 93 kill , 0 pp - U:004 [+67 exp]
Rangers 2015 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 977 exp , USA , 8/10 , 59 kill , 756 pp - U:009 [+34 exp]
Delta 2015 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1747 exp , USA , 5/10 , Devastating Fire , 96 kill , 2040 pp - U:011 [+56 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 823 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , 43 kill , 660 pp - U:018 [+12 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 670 exp , USA , 10/10 , 34 kill , 660 pp - U:019 [+2 exp]
Light Inf.2015 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 5 bars , 514 exp , USA , 7/10 , 17 kill , 660 pp - U:028 [+20 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 1360 exp , USA , 10/10 , 154 kill , 1320 pp - U:007 [+20 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1711 exp , USA , 7/10 , Overwhelming Attack , 126 kill , 1320 pp - U:014 [+166 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 5 bars , 740 exp , USA , 10/10 , 59 kill , 1320 pp - U:029 [+20 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 690 exp , USA , 8/10 , Fast Speed, 19 kill , 588 pp - U:013 [+41 exp]

Artyleria
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 1035 exp , USA , 12/10 , Street Fighter , 31 kill , 1656 pp - U:005 [+28 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 1013 exp , USA , 12/10 , 24 kill , 1656 pp - U:008 [+20 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 772 exp , USA , 12/10 , Influence , 18 kill , 1656 pp - U:016 [+22 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 877 exp , USA , 12/10 , Fire Discipline , 21 kill , 1656 pp - U:017 [+29 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 5 bars , 586 exp , USA , 11/10 , Infiltration Tactics , Support, 9 kill , 1795 pp - U:021 [+34 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 5 bars , 685 exp , USA , 12/10 , Resilience , 18 kill , 1656 pp - U:025 [+37 exp]
M109A7 (Excalibur) , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 5 bars , 652 exp , USA , 12/10 , 13 kill , 1656 pp - U:027 [+31 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 599 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:012
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 567 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 1104 pp - U:020
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-35A Lightning II , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1672 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 62 kill , 0 pp - U:006 [+83 exp]
+ F-35A Lightning II (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 2152 exp , USA , 12/10 , Support, 51 kill , 0 pp - U:010 [+152 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 2395 exp , USA , 12/10 , Devastating Fire , Support, 92 kill , 0 pp - U:015 [+189 exp]
+ F-22 Block 35 , 1st Fighter Wing , 5 bars , 776 exp , USA , 12/10 , Support, 28 kill , 0 pp - U:031 [+70 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64E Guardian , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 1157 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 33 kill , 0 pp - U:002 [+54 exp]
* AH-64E Guardian , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1917 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 53 kill , 0 pp - U:003 [+106 exp]
E-2D Advanced Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 120 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1404 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 829 exp , USA , 12/10 , 30 kill , 2419 pp - U:022 [+61 exp]
Zumwalt DD (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 822 exp , USA , 12/10 , Fire Discipline , 33 kill , 2664 pp - U:023 [+60 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 844 exp , USA , 12/10 , 33 kill , 2419 pp - U:024 [+73 exp]

Krążownik
Ticonderoga CG (Planes:0/1), USS Normandy , 3 bars , 323 exp , USA , 12/10 , 12 kill , 2952 pp - U:032 [+58 exp]

Player 1 : USA, Irak
Killed: INF:813 TNK:90 RCN:57 AT:95 FLAK:45 FORT:130 ATY:184 AD:100 FTR:69 TB:53 LB:10 SUB:3 DD:9 CV:1 CRs:32 Total: 1691
Lost : INF:26 TNK:1 RCN:5 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:2 FTR:4 TB:1 DD:1 CRs:2 Total: 51

BV 31
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 8623 exp, 432 kill, 4776 pp Average: 1232 exp, 62 kill, 682 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 3811 exp, 339 kill, 3960 pp Average: 1270 exp, 113 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 690 exp, 19 kill, 588 pp Average: 690 exp, 19 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 5620 exp, 134 kill, 11731 pp Average: 803 exp, 19 kill, 1676 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1508 exp, 26 kill, 3312 pp Average: 503 exp, 9 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 4 Units * 2 Leaders Total : 6995 exp, 233 kill, 0 pp Average: 1749 exp, 58 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 3194 exp, 86 kill, 1404 pp Average: 1065 exp, 29 kill, 468 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 2495 exp, 96 kill, 7502 pp Average: 832 exp, 32 kill, 2501 pp
Krążownik * 1 Units * 0 Leaders Total : 323 exp, 12 kill, 2952 pp Average: 323 exp, 12 kill, 2952 pp
* Summary: * 32 Units * 15 Leaders Total : 33259 exp, 1377 kill, 36225 pp Average: 1039 exp, 43 kill, 1132 pp


Player 1 USA, Irak has 57 units total (core+aux):
Piechota : 19
Czołg : 4
Rozpoznanie : 2
Artyleria ppanc. : 2
Artyleria uniwersalna : 1
Artyleria : 12
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 4
Lotniskowiec : 1
Krążownik : 2

Player 2 Terroryści, Iran has 23 units total (core+aux):
Piechota : 7
Artyleria ppanc. : 2
Fortyfikacje : 8
Artyleria : 2
Obrona plot. : 2
Okręt podwodny : 1
Okręt pomocniczy : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2020-10-11 12:33, Sunday

Małe podsumowanie po zakończeniu kampanii. Jednym zdaniem podoba mi się.
Ogólnie to ciekawie jest skomponowania pod względem różnego rodzaju misji, niektóre wymagają użycia głównych sił, w niektórych bardziej nacisk położony jest na siły specjalne, a w pozostałych polega na łączeniu tych sił. Fajna jest też możliwość łączenia sił lądowych, lotniczych i morskich, więc ta kampania jest jedną z nielicznych których znam gdzie można w ten sposób pograć.
Wadą ale i zaletą Delty jest jej łatwość w przejściu. Kampania idealna dla tych, którzy zaczynają grę w Open General albo chcą poznać bardziej współczesny sprzęt w efilu. Ale łatwość to też wada: w wielu misjach brakowało mi silnego wymagającego przeciwnika. Kolejną wadą jest nierówny poziom kolejnych misji pod koniec kampanii w cyklu łatwa - trudna - łatwa - trudna. Tylko w kilku misjach gra była bardziej wymagająca.
Kolejna zaleta, to duże mapy. Ale i tu również znajdzie się wada, którą dostrzegłem. W pewnym sensie mapy są "puste", to znaczy że brakuje większej ilości jednostek po stronie komputera. Łączy się to z łatwością kampanii.
Ogólnie myślę, że udało mi stworzyć bardzo dobry skład wojska z którą można bez problemu przejść całą kampanię nawet na niskim poziomie prestiżu. Chętnie bym też zobaczył kampanię w wersji trudniejszej z większą ilością jednostek po stronie komputera.
A small summary after the campaign ends. In one sentence, I like it.
In general, it is interesting to compose different types of missions, some require the use of main forces, in some the emphasis is on special forces, and in others it is about combining these forces. The ability to combine land, air and naval forces is also fun, so this campaign is one of the few I know where you can play this way.
A disadvantage but also an advantage of Delta is its ease of passage. The campaign is perfect for those who start playing Open General or want to get to know more modern equipment in efil. But ease is also a disadvantage: in many missions I missed a strong, demanding opponent. Another disadvantage is the uneven level of subsequent missions at the end of the campaign in the easy - difficult - easy - difficult cycle. Only in a few missions was the game more demanding.
Another advantage is large maps. But there is also a flaw here that I noticed. In a sense the maps are "blank", that is, there are more units missing on the computer side. It combines with the ease of the campaign.
Overall, I think I managed to create a very good army squad with which you can easily complete the entire campaign even at a low prestige level. I would also like to see the campaign in a more difficult version with more units on the computer side.

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2021-09-21 22:08, Tuesday

I went through the campaign a second time with player prestige modifier 0% - https://forum.opengeneral.pl/ranking-ge ... percent/0/

User avatar
Parabellum
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 1494
Joined: 2019-09-23 11:10, Monday
Location: Chemnitz, Free State of Saxony
Contact:

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Parabellum » 2021-09-22 07:27, Wednesday

:cool Thank you for pointing this out. I see you are successfully completing the campaign even "without" Prestige. The results are amazing. In most scenarios, you still reach the finish line many turns earlier than the designer had planned for the BV.
Is this due to your experience (repeated play of the campaign) or is the turn limit too generous?
++++ Panzerliga.de ++++ PG3D-Forum ++++
Completed CCs: 1, 2x3, 3x2, 4, 5x2, 6, 7x2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18x3,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 59, 60x3, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76x2, MTC I

Alberich
Private First Class
Private First Class
Posts: 92
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich » 2021-09-25 12:22, Saturday

Parabellum wrote:
2021-09-22 07:27, Wednesday
:cool Thank you for pointing this out. I see you are successfully completing the campaign even "without" Prestige. The results are amazing. In most scenarios, you still reach the finish line many turns earlier than the designer had planned for the BV.
Is this due to your experience (repeated play of the campaign) or is the turn limit too generous?
Gustlik's campaigns are generally easy and fun to play, more intended for players new to Open General. However, my level of experience is medium, I think, and I know this campaign well.

Post Reply